skolsakerhet.se

E-learning


Webbaserade utbildningar i brandskydd för personal i skolvärlden

Med hjälp av våra webbaserade utbildningar kan du på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt utbilda personalen, nyanställda och vikarier på arbetsplatsen.

Utbildningarna består av en inledningsfilm och ett antal informationsfilmer som presenteras tillsammans med en informationstext. Under utbildningen ställs ett antal kontrollfrågor. Deltagaren måste svara rätt på frågorna som ställs för att komma vidare i utbildningen. Efter utbildningen kan deltagare skriva ut ett kursintyg.

Alla våra webbaserade utbildningen tar cirka 30 minuter att genomföra och alla deltagare som genomfört utbildningen dokumenteras i systemet. Administratören kan på ett enkelt och smidigt sätt kontrollera vilka som genomfört utbildningen via en administration på nätet.

Alla som loggar in på våra webbaserade utbildningar får dessutom tillgång till ett antal informations- och utbildningsfilmer bl.a. hur man använder handbrandsläckare, brandfilt, inomhusbrandpost, etc.

Generic placeholder image

FÖRSTA HJÄLPEN OCH HLR

Arbetsmiljöverkets föreskrift om första hjälpen och krisstöd säger att alla arbetsplatser ska ha personal som är utbildade att vid olycksfall eller akut sjukdom ska kunna ge Första Hjälpen. Med hjälp av våra produkter kan nu all personal få en första grundläggande information och utbildning om Första Hjälpen och HLR.

Denna webbaserade utbildning om Första Hjälpen och HLR är ett verktyg som kan användas för att utbilda all personal på arbetsplatsen. Utbildningen går igenom begreppet SABC (Säkerhet, Andning, Blödning, Chock) och hur man utför hjärt-lungräddning. En tredje film visar hur en defibrillator fungerar. Instruktör är Björn Asklöf, som arbetat många år som ambulanssjukvårdare och som instruktör. Efter filmerna går deltagare igenom ett kunskapstest bestående av 10 frågor, som alla illustreras genom en film.

Beställ här
Generic placeholder image

Systematiskt brandskyddsarbete i skolan

Vårt nya interaktiva utbildningsprogram Systematiskt brandskyddsarbete inom skolan på en arbetsplats, hjälper er att komma igång och utbilda personalen. Du startar utbildningen genom att logga in med användarnamn och lösen på webben. Utbildningen består av korta utbildningsfilmer. Varje utbildningsfilm slutar med en fråga med tre stycken svarsalternativ. I samband med att filmen visas presenteras också en informationstext om händelseförloppet/ämnet. Deltagaren kan gå vidare till nästa fråga enbart om man svarar rätt på frågan. Utbildningen tar cirka 30 min att genomföra.

När hela kunskapsprovet genomförts skickas automatiskt ett mail till ansvarig inom företaget (t.ex. säkerhetsansvarig, avdelningschef) med resultat och bekräftelse om vilka som genomfört testet och hur de klarat sig. Efter utbildning kan deltagaren skriva ut ett personligt kursintyg. Utbildningen anpassas med er egen logotype.

Beställ här
Generic placeholder image

Larmorganisation och larmlagring

Antalet utlösta automatiska brandlarm ökar varje år. Nuläget är cirka 35.000 utlösta automatlarm, nästan 100 per dygn. Endast 6 procent av larmen gäller verklig brand. 33.000 av utryckningar är till onödiga larm som utlösts p.g.a. slarv, dåligt underhåll, olämplig detektorplacering eller felaktigt beteende av hantverkare m.m.

Ett nytt regelverk för automatiskt brandlarm, SBF 110:8, gäller från 1 juli 2017. Nu tas krafttag för att minska antalet onödiga larm. Det handlar bl.a om larmlagring, larmorganisation och information till personal och entreprenörer. Vi erbjuder en webbaserad utbildning där verksamhetens anställda och entreprenörer/hantverkare kan utbilda sig för ökad kunskap och förståelse. Alla som genomför utbildningen registreras och uppgiften skickas till ansvarig anläggningsskötare i verksamheten. En bra dokumentation när räddningstjänsten kommer på tillsynsbesök. Denna e-learning består av 15 olika frågor. Alla frågor och svar illustreras av korta filmer.

Beställ här