skolsakerhet.se

Krisspel


KRISSPEL

Testa skolans krisorganisation vid en oväntad händelse

Arbetsmiljöverket kräver i en föreskrift att alla verksamheter ska ha en utbildad krisorganisation. I skolans värld kan det hända många oväntade händelser, t.ex. Nattlig brand, Väpnat våld, Olycka med skolbuss. Matförgiftning, Explosion av något slag. Hur förberedd är skolan? Finns det en krisplan? Är krisplanen övad och testad? Informationsbolaget kan nu erbjuda ett krisövningsspel som genomförs interaktivt via nätet. Det första skolspelet gäller totalbrand i skolan. Varje år inträffar mer än 2.000 bränder i skolor i Sverige, varav ett 100-tal medför mycket stora skador och avbrott i flera månader.

SPELUPPLÄGG

Spelet består av fem kapitel: Detta har hänt - vår skola brinner, Vad gör vi? Informationsarbetet, Krishantering och Dagen efter. Spelet genomförs med hjälp av en manual och tillhörande Powerpointbilder av en utsedd spelledare.
Prova demo här

TILLGÄNGLIGHET

Krisspelet finns tillgängligt på nätet via en egen unik inloggning. Där finns samtliga filer tillgängliga för nedladdning, där startar man spelet och följer sedan händelseförlopp och insatser.

EKONOMI

Genom att Informationsbolaget och Riksbrandutbildarna fått ekonomiskt stöd för denna produktion kan vi erbjuda specialpris. Kommunen betalar 7.500 exkl. moms för en årslicens med fritt antal inloggningar. Alla kommunens skolor ingår i priset.

BESTÄLLNING

Beställ via mail till . Önskas mer information kontakta , eller 070-247 23 0