skolsakerhet.se

Konferens Skolsäkerhet 2017


VÄLKOMMEN TILL SKOLSÄKERHET 2017

En konferens som vänder sig till skolledare, rektorer och lärare, elevhälsoteam, men även till politiker med ansvar för skola och utbildningsfrågor.

Runt om i världen har det skett tragiska skolskjutningar, det vardagliga våldet inom skolvärlden trappas upp och blir grövre, hot måste hanteras, och vapen finns i miljöerna. Idag kommunicerar och interagerar vi genom sociala medier och nyheter och oro sprids snabbt, kränkningar och hot ingår allt mer i vår vardag och näthat är en verklighet. Under denna dag träffas vi och diskuterar Säkerheten och tryggheten i svenska skolan.

Hur kan vi göra för att undvika och förebygga våld i skolan? Hur kan vi arbeta preventivt? Vilka tekniska hjälpmedel fungerar? Handfasta tips från folk med stor erfarenhet av skolsäkerhetsfrågor.

Hur kommer framtidens skola att se ut – skall den vara stängd eller öppen? Polisens erfarenheter? Och Skolverket? Vi kommer bl.a att lyssna på skolledare som delar med sig av sin erfarenhet om hur de löste problemen på deras skola och även representanter från ett av skolledarnas fackförbund som ger oss deras syn.

Vi har bjudit in Magnus Lindgren från stiftelsen Tryggare Sverige som kommer för att tala om sin syn på problemen. En annan fråga vi kommer att ta upp under dagen är sociala medier. Hur kan skolan genom sociala medier arbeta preventivt och upptäcka varningssignalerna på ett tidigt skede? Ska skolan och lärare vara ute på nätet och interagera med sina elever eller inte? Åsikterna är delade.

Alla konferensdeltagare får efter konferensen tillgång till föreläsarnas presentationer och kan med hjälp av dessa informera vidare och väcka frågeställningar inom den egna organisationen.

Välkommen till Skolsäkerhet 2017!

Skolsäkerhet 2017

Plats
Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8, Malmö

Datum
31 oktober 2017

Arrangörer: Informationsbolaget och Alert Investigations

Pris
2.250 kronor exkl. moms/deltagare.
Vid fler än 2 deltagare från samma organisation betalar efterföljande 1.450 kronor exkl. moms

Anmäl dig här
Utställare på Skolsäkerhet 2017