skolsakerhet.se

Utbildning - Väpnat våld i skolan


VÄPNAT VÅLD I SKOLAN

VIKTIG UTBILDNING FÖR ÖKAD SÄKERHET OCH TRYGGHET

Informationsbolaget erbjuder en säkerhetsutbildning om väpnat våld i skolan. Instruktör är Mattias Tengwall, säkerhetskonsult med 20 års erfarenhet inom polisen, bl.a. som yttre befäl. Utbildningen innehåller bl.a material framtaget av skolverket och polis.

Målet och syftet med utbildningen är en fördjupning i ämnet väpnat våld i skolmiljöer, något som oroar både personal, elever och föräldrar. Vi kommer att prata förebyggande åtgärder, hur man ska agera vid en akut händelse och hur vi skall arbeta efter en akut händelse. Vi pratar genom risker, förebyggande arbete och krishantering. Vi tar upp skolskjutningar men också frågor om hantering av hot, sociala medier mm.

Utbildningen riktar sig till skolledare, lärare, kuratorer, skolvärdar, fritidspersonal och skyddsombud. Källor till denna utbildning kommer från Polismyndigheten, BRÅ, Skolverket, FBI, Scotland Yard samt från media och nätet.

- Rätt inställning och ett aktivt säkerhetsarbete kan bidra till att våra skolor görs tryggare och bli bättre både för elever och personal, säger Mattias Tengwall, som i sin egenskap av yttre polisbefäl i Malmö ofta varit i skolmiljöer för att skydda, hjälpa och ställa till rätta.

Utbildningarna har bl.a. genomförts i Trelleborg, Vellinge och Skurups kommuner och varit mycket uppskattade. Kontakta gärna vår referens säkerhetschef Malin Ekblad, Trelleborgs kommun, 0410-73 33 55 eller 0708-81 73 55.

Önskar ni utbildning på er skola, kontakta oss för offert!

För mer information kontakta:

040-611 13 00, 0709-770515