Skolsäkerhet 2022

Kristina Bähr - Föreläsare


Kristina Bähr

Kristina Bähr

Barnläkare, författare

Kristina Bähr är barnläkare och författare och är en flitigt anlitad föreläsare inom arbetsliv och skola i ämnen som rör stress, hjärnans utveckling och hälsa, psykisk hälsa och välbefinnande. Hon har bl.a skrivit böckerna 'Hjärnan i skolan - möt barnen där de är', 'Psykisk hälsa i skolan: främja, skydda och stärka' och 'Resiliens i skolan. Främja och träna välbefinnande'

På Skolsäkerhet kommer Kristina att prata om att fånga/identifiera och förebygga psykisk ohälsa i skolan. Att känna igen tecken till psykisk ohälsa och förstå vilka risker ungas livsvillkor kan innebära kan identifiera vilka unga som behöver stöd tidigt. Att känna igen ohälsans tecken och att vuxna vågar möta unga i deras ohälsa och sjukdom kan vara avgörande för att minska risk för allvarliga händelser.

ERBJUDANDE

Erbjudande grupplicens

11.250 kronor exkl moms.
Vid köp av grupplicens ingår fritt antal inloggningar för alla skolor inom egna kommunen eller skolkoncern. I grupplicensen ingår dessutom tillgång till webbinariet i efterhand.

Läs mer

SKOLSÄKERHET 2022

ANMÄLAN

Anmäl dig till Skolsäkerhet 2022 nu!
Läs mer

FAKTA

Här hittar du information om Skolsäkerhet 2022

Läs mer

PROGRAM

Skolsäkerhet 2022 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer