Skolsäkerhet 2022

Jonas Eriksson - Föreläsare


Jonas Eriksson

Jonas Eriksson

MSB

Jonas Eriksson jobbar på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, där han är funktionsansvarig för säkerhet i offentlig miljö. Redan samma dag som skolattacken på Latinskolan inträffade började arbetet med att ta fram en nationell utbildning i vad man ska göra vid pågående dödligt våld. Syftet med utbildningsmaterialet är att ta fram ett enhetligt, nationellt stöd som utgår från den forskning som finns idag kring PDV, ett material som ska lära skolor att hantera dödligt våld i skolor.

ERBJUDANDE

Erbjudande grupplicens

11.250 kronor exkl moms.
Vid köp av grupplicens ingår fritt antal inloggningar för alla skolor inom egna kommunen eller skolkoncern. I grupplicensen ingår dessutom tillgång till webbinariet i efterhand.

Läs mer

SKOLSÄKERHET 2022

ANMÄLAN

Anmäl dig till Skolsäkerhet 2022 nu!
Läs mer

FAKTA

Här hittar du information om Skolsäkerhet 2022

Läs mer

PROGRAM

Skolsäkerhet 2022 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer