VÄLKOMMEN TILL SKOLSÄKERHET 2018
30 OKTOBER, MALMÖ BÖRSHUS

En utbildnings- och konferensdag för skolledare, rektorer, lärare, säkerhetsansvariga och politiker med ansvar för skola och utbildningsfrågor.

Skolsäkerhet 2018 arrangeras 30 oktober på Malmö Börshus i centrala Malmö och vänder sig till skolledare, rektorer, lärare, annan skolpersonal och politiker med ansvar för säkerhet i skolan. Intresset för konferensen 2017 var mycket stort med många deltagare från hela landet.

Runt om i världen har det de senaste åren skett tragiska skolskjutningar, det vardagliga våldet inom skolvärlden trappas upp och blir grövre, hot mot personal och elever blir vanligare och måste hanteras, samtidigt som tillgången till vapen ökar i samhället. Idag kommunicerar och interagerar vi genom sociala medier, nyheter och oro sprids snabbt, kränkningar och hot ingår allt mer i vår vardag och näthat är en verklighet.

Vad händer i våra skolor? Vad säger statistiken om nuläget och hur vill vi att utvecklingen ska bli? Hur kan vi göra för att undvika och förebygga våld i skolan? Hur kan vi arbeta preventivt? Vilka tekniska hjälpmedel fungerar? Vi får handfasta tips från folk med stor erfarenhet av skolsäkerhetsfrågor. Vi har också bjudit in två kommuner som kommer att berätta om hur de jobbat med sitt strategiska arbete när det gäller trygghet och säkerhet i skolan. Vi kommer också att få en rapport om den kraftiga ökningen av anlagda skolbränder det senaste året. Hur kan vi få ett stopp på dessa? Dessutom kommer Skolverket för att presentera sitt nya material om säkerhet och krisberedskap för skolor.

Programmet på Skolsäkerhet 2018 kommer att fokusera på säkerheten och tryggheten i skolan – Vi vill vara med och skapa en säker och trygg arbetsmiljö för både skolpersonal och elever.

Skolsäkerhet 2018 kommer bl.a att behandla:

  • Inträffade händelser
  • Hur kan vi göra för att undvika och förebygga våld i skolan?
  • Hur kan vi arbeta preventivt?
  • Tekniska hjälpmedel
  • Riskbeteende i vissa åldersgrupper
  • Skolverkets riktlinjer för ökad säkerhet och krisberedskap
  • Hur kan vi arbeta strategiskt för ökad säkerhet och trygghet?
  • Kraftig ökning av anlagda bränder i skolan

Välkommen till Malmö och Skolsäkerhet 2018, 30 oktober!


Vill ditt företag medverka i utställningen?

I anslutning till konferensen kommer det att anordnas en utställning där företag och leverantörer från branschen får tillfälle att presentera sin produkter och tjänster. Utställningen är belägen i direkt anslutning till konferenslokalen och alla utställare är självklart välkomna att medverka även som deltagare på konferensen. Utställande företag på medverkar med företagets logotype i marknadsföringen.

Mer information

SKOLSÄKERHET 2018

ANMÄLAN

Anmäl dig till Skolsäkerhet 2018 nu!

Anmäl dig här

FÖRELÄSARE

har ett brett utbud av kompetenta föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer när?

Läs mer

FÖRELÄSARE

Johan Mangbo

Polisen

Johan Mangbo blev polis 1992 och sedan 2010 är han kommissarie och kommunpolis samt stabschef vid särskilda h...

Läs mer om våra föreläsare här