Skolsäkerhet 2020

Frågor till föreläsarna?

Tryck på knappen nedan för att ställa dina frågor till föreläsarna

Ställ din fråga här

VÄLKOMMEN TILL Skolsäkerhet 2020

Skolsäkerhet 2020 kommer att genomföras som ett webbinarium den 20 oktober.

Årets konferens kommer att genomföras som ett webbinarium den 20 oktober mellan kl. 09-12. Webbinariet Skolsäkerhet 2020 är ett utbildnings- och informationswebbinarium som riktar sig till skolledare, rektorer, lärare och säkerhetsansvariga inom kommun och skolvärlden

Vad händer i våra skolor och hur kan vi arbeta preventivt för att undvika och förebygga hot och våld inom skolvärlden? Är skolan otrygg? Kan vi bygga bort problem - vilka tekniska hjälpmedel fungerar? Hur ser framtidens skola ut? Skolsäkerhet 2020 kommer att fokusera på säkerheten och tryggheten i skolan – Vi vill vara med och skapa en säker och trygg arbetsmiljö för både skolpersonal och elever.

Webbinarium Skolsäkerhet 2020 kommer bl.a att behandla:

 • När barn utsätts för brott:
  Vi hör barnförhörsledaren Sara Ohlin berätta om hur det går till att utreda ärenden där barn är brottsoffer, vad lagen kräver av myndigheter och skola, hur trovärdighet värderas och vad skolpersonal måste känna till kring polisutredningarna.
  Vi lyssnar även på fd åklagaren Ulrika Rogland, idag målsägandebiträde och advokat, som berättar om grooming- om tonåringar som brottsoffer på nätet, hur gärningspersoner närmar sig utsatta och sårbara ungdomar och vilken skada brotten gör och hur skolpersonal kan förebygga och hjälpa sina elever.
 • Teknik som fungerar:
  Vi hör representanter från branchen berätta hur de jobbat med teknikfrågor i skolmiljö, vilka hindren varit och vad de upplever fungerat.
 • 5 år sedan dådet på Kronans skola i Trollhättan:
  Vi redovisar erfarenheter i en rapport från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Program

09.00-09.10: Inledning - Mattias Tengwall, Alerti, Moderator

09.10-09.50: Grooming - Tonåringar som brottsoffer på nätet
- Ulrika Rogland, advokat

09.50-10.30: När barn utsätts för brott - Sara Ohlin, barnförhörsledare

10.30-10.40: Paus

10.40-10.55: 5 år sedan dådet på Kronans skola i Trollhättan - Rapport från MSB
- Karsten Erichs, Informationsbolaget

10.55-11.20: Hur har skolvärlden påverkats efter händelsen i Trollhättan?
- Ronny Ståhling, Watma Education

11.20-11.35: Kan teknik skapa en trygg skolmiljö
Jens Strinsjö, Axis Communications

11.35-11.50: Teknik och metoder- exempel från verkligheten
Filip Jornefelt, Jensen Education

11.50-12.00: Avslutning och sammanfattning

Skolsäkerhetskonferensen genomförs i år som ett webbinarium. Vi hoppas nästa år kunna genomföra Skolsäkerhetskonferensen som tidigare på plats både i Stockholm och Malmö och att så många som möjligt skall ha möjlighet att komma och ta del av vårt inspirerande endagsprogram med intressanta och aktuella ämnen inom den svenska skolvärlden. Skolsäkerhetskonferenen vänder sig till skolledare, rektorer, lärare, säkerhetsansvariga, övrig skolpersonal och politiker med ansvar för säkerhetsfrågor inom skola.

Välkommen till Webbinarium Skolsäkerhet 2020, 20 oktober!