SKOLSÄKERHET 2019

VÄLKOMMEN TILL SKOLSÄKERHET 2019

En utbildnings- och konferensdag för skolledare, rektorer, lärare och säkerhetsansvariga

Vad händer i våra skolor? Vad säger statistiken om nuläget och hur vill vi att utvecklingen ska bli? Det vardagliga våldet inom skolvärlden trappas upp och blir grövre, hot mot personal och elever blir vanligare och måste hanteras. Gängbildningar blir allt vanligare och den organiserade brottsligheten kryper närmre in i skolvärlden.
Vad händer i våra skolor och hur kan vi arbeta preventivt för att undvika och förebygga hot och våld inom skolvärlden. Är skolan otrygg? Kan vi bygga bort problem - vilka tekniska hjälpmedel fungerar? Hur ser framtidens skola ut?

Säkerhet och trygghet i skolan

Programmet på Skolsäkerhet 2019 kommer att fokusera på säkerheten och tryggheten i skolan – Vi vill vara med och skapa en säker och trygg arbetsmiljö för både skolpersonal och elever.

Vi får ta del av erfarenheter om hur man arbetar preventivt i USA för att förbättra skolors säkerhetsinfrastruktur och säkerhetsteknik. James Marcella från ”Secure School Alliance” och ”Partner Alliance for Safer Schools (PASS)” kommer och berättar om deras nya program och senaste rön. Från Skolverket kommer Maria Elmér och berättar om Skolverkets riktlinjer för ökad säkerhet och krisberedskap.

Programmet på Skolsäkerhet 2019

Programmet på Skolsäkerhet 2019 kommer bl.a att behandla:

  • Inträffade aktuella händelser från Svenska skolvärlden
  • Vad händer i våra svenska skolor
  • Organiserad brottslighet i skolmiljö
  • Skolverkets riktlinjer för ökad säkerhet och krisberedskap
  • Så här arbetar vi i vår kommun
  • Hur kan ny teknik hjälpa till att trygga våra skolor?
  • Erfarenhetsåterkoppling från tidigare händelser
  • Trygg skolmiljö med teknik och mjuka värden
  • Erfarenheter från USA - School Safety and Security Guidelines

Skolsäkerhetskonferensen blir i år större och arrangeras under 2019 både i Stockholm och Malmö. Intresset för konferensen i Malmö har tidigare år varit mycket stort med representanter och deltagare från hela landet och vi har fått flera förfrågningar från kommuner och företag i stockholmsregionen om att arrangera Skolsäkerhetskonferensen även i Stockholm. Vi arrangerar därför Skolsäkerhetskonferensen på två orter i år för att så många så möjligt skall ha möjlighet att komma och ta del av vårt inspirerande endagsprogram med intressanta och aktuella ämnen inom den svenska skolvärlden.

Skolsäkerhetskonferenen vänder sig till skolledare, rektorer, lärare, säkerhetsansvariga, övrig skolpersonal och politiker med ansvar för säkerhetsfrågor inom skola.

Välkommen till Skolsäkerhet 2019 i Malmö 31 oktober

SKOLSÄKERHET 2019 VÄLKOMMEN TILL SKOLSÄKERHET 2019

Anmäl dig nu!

Vill ditt företag medverka i utställningen på Skolsäkerhet 2019?

I anslutning till Skolsäkerhet 2019 kommer det att anordnas en utställning där företag och leverantörer från branschen får tillfälle att presentera sin produkter och tjänster.

Utställningen är belägen i direkt anslutning till konferenslokalen och alla utställare är självklart välkomna att medverka även som deltagare på Skolsäkerhet 2019. Utställande företag på medverkar med företagets logotype i marknadsföringen.

Läs mer här