Skolsäkerhet 2020

VÄLKOMMEN TILL Skolsäkerhet 2020

Skolsäkerhet 2020 kommer att genomföras som ett webbinarium den 20 oktober.

Årets konferens kommer att genomföras som ett webbinarium den 20 oktober mellan kl. 09-12. Webbinariet Skolsäkerhet 2020 är ett utbildnings- och informationswebbinarium som riktar sig till skolledare, rektorer, lärare och säkerhetsansvariga inom kommun och skolvärlden

Vad händer i våra skolor och hur kan vi arbeta preventivt för att undvika och förebygga hot och våld inom skolvärlden? Är skolan otrygg? Kan vi bygga bort problem - vilka tekniska hjälpmedel fungerar? Hur ser framtidens skola ut? Skolsäkerhet 2020 kommer att fokusera på säkerheten och tryggheten i skolan – Vi vill vara med och skapa en säker och trygg arbetsmiljö för både skolpersonal och elever.

Webbinarium Skolsäkerhet 2020 kommer bl.a att behandla:

 • När barn utsätts för brott:
  Vi hör barnförhörsledaren Sara Ohlin berätta om hur det går till att utreda ärenden där barn är brottsoffer, vad lagen kräver av myndigheter och skola, hur trovärdighet värderas och vad skolpersonal måste känna till kring polisutredningarna.
  Vi lyssnar även på fd åklagaren Ulrika Rogland, idag målsägandebiträde och advokat, beskriva hur ungdomar blir brottsoffer via nätrelaterad brottslighet, vilken skada detta gör på offren och hur skolpersonal kan förebygga och hjälpa sina elever.
 • Teknik som fungerar:
  Vi hör en representant från utbildningsförvaltningen berätta hur de jobbat med teknikfrågor i skolmiljö, vilka hindren varit och vad de upplever fungerat.
 • 5 år sedan dådet på Kronans skola i Trollhättan:
  Vi redovisar erfarenheter i en rapport från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap och Trollhättan stad.

Program

09.15-09.20: Inledning

09.20-10.00: Tonåringar som brottsoffer på nätet - Ulrika Rogland, advokat

10.00-10.40: När barn utsätts för brott - Sara Ohlin, barnförhörsledare

10.40-10.50: Paus

10.50-11.20: 5 år sedan dådet på Kronans skola i Trollhättan - Rapport från MSB och Trollhättan stad

11.20-11.50: Teknik som fungerar

11.50-12.00: Avslutning och sammanfattning

Skolsäkerhetskonferensen genomförs i år som ett webbinarium. Vi hoppas nästa år kunna genomföra Skolsäkerhetskonferensen som tidigare på plats både i Stockolm och Malmö och att så många som möjligt skall ha möjlighet att komma och ta del av vårt inspirerande endagsprogram med intressanta och aktuella ämnen inom den svenska skolvärlden. Skolsäkerhetskonferenen vänder sig till skolledare, rektorer, lärare, säkerhetsansvariga, övrig skolpersonal och politiker med ansvar för säkerhetsfrågor inom skola.

Välkommen till Webbinarium Skolsäkerhet 2020, 20 oktober!