Föreläsare

Föreläsare

Här hittar du alla föreläsare på skolsäkerhet 2023

Alexandra Björnsson

Tim Bergling Foundation

Alexandra Björnsson arbetar som projektledare med fokus på skolan och hon har lång erfarenhet av att arbeta inom området psykisk hälsa. Hon kommer bland annat att berätta om Tim Bergling Foundations arbete, hur de arbetar med unga som målgrupp samt hur arbetet tillsammans med skolor ser ut.

Tim Bergling Foundation arbetar för ett samhälle där barn och unga mår bra, känner trygghet och framtidstro samt får möjlighet att nå sin fulla potential. Genom både egna projekt, till exempel inom skolan, och genom att stödja andra hjälporganisationer arbetar de med förebyggande insatser för ungas psykiska hälsa och välmående.

Jonas Trolle

Skolsäkerhetsutredningen

Jonas Trolle utsågs förra året av regeringen till särskild utredare för hur säkerheten i skolan kan förbättras. Skolsäkerhetsutredningen har fått förlängd utredningstid till den 29 september 2024, men I juni 2023 överlämnade skolsäkerhetsutredningen sitt delbetänkande Samhället mot skolattacker. 

Jonas Trolle kommer på Skolsäkerhet den 17 oktober att berätta mer om utredningen samt svara på frågor. 

Katie Cohen

Totalförsvarets forskningsinstitut FOI

Katie Cohen är utbildad psykolog och arbetar som analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI där hon bland annat bedriver forskning kring digitala mediers roll i radikalisering, terrorism och våldsbejakande extremism, framför allt rörande olika typer av ensamagerande gärningspersoner.

Mikaela_Hilbertsson

Mikaela Hilbertsson

Polhemskolan

Mikaela Hilbertsson arbetar som lärare i idrott och hälsa och naturkunskap på Polhemskolan i Lund. Hon kommer att berätta om projektet Dansa för livet som startade på Polhemskolan år 2021 och som för första gången i år genomfördes på nationell nivå där 121 skolor deltog.

Dansa för livet är ett projekt för att uppmärksamma psykisk ohälsa och självmord. Arbetet fortsätter sedan med undervisningen för att stärka eleverna att stå emot livets motgångar. Förhoppningen är att kunna bryta stigmat kring att prata om psykisk ohälsa och minska antalet självmord bland unga. Folkhälsomyndigheten har visat att psykiska besvär minskar när elever får lära sig om psykisk hälsa i skolan. Dansa för livet vill att skolan ska vara den säkerheten för våra elever.

Peter Hällsten

MSB

Peter Hällsten är tidigare polis som idag arbetar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inom området säkerhet i offentlig miljö. Sedan 2022 har Peter arbetat med att ta fram en vägledning och annat arbetsmaterial bland annat utbildningsfilmer i hur skolan kan öka sitt skydd mot skolattacker.

Skolsäkerhet

Ett utbildnings- och informationswebbinarium som riktar sig mot all personal som arbetar inom skolvärlden.

Anmälan

Anmäl dig genom
telefon 040-6111300
eller att skicka ett mail till
info@informationsbolaget.se.

Arrangörer

Skolsäkerhet arrangeras av Informationsbolaget och Alerti.

Kontakt

Har du några frågor eller behöver mer information så kontakta oss gärna.

© 2023 skolsakerhet.se

På skolsakerhet.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt.
Vi använder också kakor för webbanalys för att göra webbplatsen bättre.

Jag godkänner alla kakor
Jag godkänner nödvändiga kakor