Skolsäkerhet 2019

Föreläsare


SKOLSÄKERHET 2019 Föreläsare

Maria Elmér

Skolverket

Maria Elmér arbetar som undervisningsråd på Skolverket. Maria var även projektledare för det stödmaterial som Skolverket tagit fram som riktar sig till ansvariga som ska ta fram en krisplan. Maria kommer till Skolsäkerhet 2019 för att berätta mer om Skolverkets riktlinjer för ökad säkerhet och krisberedskap.

Läs mer om Maria

James Marcella

PASS

James Marcella bor och verkar i Boston, USA. Han sitter i styrelsen för ”Secure School Alliance” och som styrelseordförande i ”Partner Alliance for Safer Schools (PASS)”. Båda organisationerna arbetar för att förbättra Amerikas skolors säkerhetsinfrastruktur och säkerhetsteknik och verkar som en kanal för att bättre skydda barn och lärare så att det kan fokusera på det skolan är tänkt för, nämligen lärande. För Axis Communications i USA ansvarar James Marcella för allt samarbete med branschorganisationer, inklusive SIA (Security Industry Association) och ASIS International. Han tjänstgör för tillfället som vice ordförande för ASIS: s fysiska säkerhetsråd och som ordförande för SIA: s utbildningsutskott.

Läs mer om James

Mattias Tengwall

Alerti

Mattias Tengwall är säkerhetsrådgivare och fd polisbefäl med god erfarenhet av olika skolmiljöer och såväl förebyggande arbete som krishantering. Mattias kommer att vara moderator under konferensen och kommer också prata att om vad som händer i våra skolor, lägesbild och önskad utvecklingen, vad skolledare bör fokusera på och vilka steg som behöver tas för tryggare personal och elever i skolor.

- Våra barn och ungdomar förtjänar en trygg miljö att lära i, och våra pedagoger ska vara bekväma i sina yrkesroller. För att nå dit är en av de viktigaste pusselbitarna en säker miljö kring skolan, både ut- och invändigt. Bra rutiner och beredskap för det som faktiskt händer är också avgörande för skapandet av trygghet.

En av mina viktigaste lärdomar från åren med skolsäkerhet är att det finns behov av att lära av varandra, dela erfarenheter och skapa en rättvis lägesbild av situationen. Därefter kan vi utvecklas i våra unika skolmiljöer, och på så sätt möta säkerhetsutmaningarna. Därför arrangerar vi konferensen Skolsäkerhet!

Läs mer om Mattias

Helena Nord

Leg Psykolog

Helena Nord är leg psykolog med inriktning på pedagogisk psykologi med lång erfarenhet från skolan. Helena kommer på Skolsäkerhet 2019 att prata om kränkande behandling i skolmiljö, en komplex fråga som är aktuell just nu: ´lika viktigt som det är att motverka att kränkningar sker är det också att rusta våra unga att inte vara alltför lättkränkta´.

Läs mer om Helena

SKOLSÄKERHET 2019

ANMÄLAN

Anmäl dig till SKOLSÄKERHET 2019 nu!
Anmälan Stockholm
Anmälan Malmö

FÖRELÄSARE

SKOLSÄKERHET 2019 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

SKOLSÄKERHET 2019 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

ERBJUDANDE

ERBJUDANDE

GÅ 4 BETALA FÖR 3

*Kan ej kombineras med andra erbjudande.

MEDVERKANDE FÖRETAG

img/ss2019/slideLogos/rapid_research.png
img/ss2019/slideLogos/sofos_slide.png
img/ss2019/slideLogos/cobs_slide.png
img/ss2019/slideLogos/cocrisis.png
img/ss2019/slideLogos/addsecure_slide.png
img/ss2019/slideLogos/everbridge.png