Skolsäkerhet 2019

Föreläsare


Skolsäkerhet 2020 Föreläsare

Maria Elmér

Skolverket

Maria Elmér arbetar som undervisningsråd på Skolverket. Maria var även projektledare för det stödmaterial som Skolverket tagit fram som riktar sig till ansvariga som ska ta fram en krisplan. Maria kommer till Skolsäkerhet 2019 för att berätta mer om Skolverkets riktlinjer för ökad säkerhet och krisberedskap.

Läs mer om Maria

James Marcella

PASS

James Marcella bor och verkar i Boston, USA. Han sitter i styrelsen för ”Secure School Alliance” och som styrelseordförande i ”Partner Alliance for Safer Schools (PASS)”. Båda organisationerna arbetar för att förbättra Amerikas skolors säkerhetsinfrastruktur och säkerhetsteknik och verkar som en kanal för att bättre skydda barn och lärare så att det kan fokusera på det skolan är tänkt för, nämligen lärande. För Axis Communications i USA ansvarar James Marcella för allt samarbete med branschorganisationer, inklusive SIA (Security Industry Association) och ASIS International. Han tjänstgör för tillfället som vice ordförande för ASIS: s fysiska säkerhetsråd och som ordförande för SIA: s utbildningsutskott.

Läs mer om James

Mattias Tengwall

Alerti

Mattias Tengwall är säkerhetsrådgivare och fd polisbefäl med god erfarenhet av olika skolmiljöer och såväl förebyggande arbete som krishantering. Mattias kommer att vara moderator under konferensen och kommer också prata att om vad som händer i våra skolor, lägesbild och önskad utveckling, vad skolledare bör fokusera på och vilka steg som behöver tas för tryggare personal och elever i skolor.

- Våra barn och ungdomar förtjänar en trygg miljö att lära i, och våra pedagoger ska vara bekväma i sina yrkesroller. För att nå dit är en av de viktigaste pusselbitarna en säker miljö kring skolan, både ut- och invändigt. Bra rutiner och beredskap för det som faktiskt händer är också avgörande för skapandet av trygghet.

En av mina viktigaste lärdomar från åren med skolsäkerhet är att det finns behov av att lära av varandra, dela erfarenheter och skapa en rättvis lägesbild av situationen. Därefter kan vi utvecklas i våra unika skolmiljöer, och på så sätt möta säkerhetsutmaningarna. Därför arrangerar vi konferensen Skolsäkerhet!

Läs mer om Mattias

Helena Nord

Leg Psykolog

Helena Nord är leg psykolog med inriktning på pedagogisk psykologi med lång erfarenhet från skolan. Helena kommer på Skolsäkerhet 2019 att prata om kränkande behandling i skolmiljö, en komplex fråga som är aktuell just nu: ´lika viktigt som det är att motverka att kränkningar sker är det också att rusta våra unga att inte vara alltför lättkränkta´.

Läs mer om Helena

Pär Cederholm

Polisen

Pär Cederholm är lokalpolisområdeschef i Hässleholm. Pär kommer till Skolsäkerhet 2019, både i Stockholm och Malmö, för att berätta om händelsen på Hässleholms tekniska skola i december förra året när en explosion inträffade inne på skolan.

Läs mer om Pär

Patrick Vestberg

Stockholm Science and Innovation School

Patrick Vestberg är rektor på det kommunala gymnasiet Stockholm Science and Innovation School i Kista. Patrick kommer till Skolsäkerhet 2019 i Stockholm där han bjuder oss på goda exempel för hur de jobbar med säkerhet och trygghetsfrågor på skolan. Han har också med sig exempel på hur näringslivets sätt att jobba med frågorna faktiskt kan vara till hjälp i skolans arbete när det gäller rutiner, skalskydd mm.

Läs mer om Patrick

Esbjörn Jonsson

Tullgårdsskolan

Esbjörn Jonsson är förstelärare på Tullgårdsskolan i Stockholm som var vinnare av Stockholm stads trygghetspris 2016. Esbjörn kommer till Skolsäkerhet 2019 i Stockholm för prata om det systematiska arbetet med tryggheten för skolans elever, hur de under de senaste åren gjort arbetet systematiskt och vilka fördelarna med det är.

Läs mer om Esbjörn

Ronny Mattsson

Ronneby kommun

Ronny Mattsson arbetar idag som verksamhetschef för Gymnasie- och vuxenutbildningen Ronneby kommun. Hans erfarenhet som skolledare började 2001 och han har sedan dess varit bitr. rektor grundskola, rektor grundskola och gymnasieskola, områdeschef och nu 2019 verksamhetschef. Ronny har även varit tränare inom fotboll och hockey. Ronny kommer till Skolsäkerhet 2019 i Malmö för att berätta om deras resa mot en trygg skolmiljö och om hur de byggt en trygg skolmiljö med hjälp av mjuka värden och teknik.

Läs mer om Ronny

Cecilia Larsson Ståhl

Rosengårdsskolan

Cecilia Larsson Ståhl är rektor på Rosengårdsskolan i Malmö. Arbetar för att Rosengårdsskolan ska vara varje elevs bästa skola och kommer på Skolsäkerhet 2019 i Malmö att prata om hur Rosengårdsskolan har gått från att vara en stökig och otrygg arbetsmiljö för både elever och personal till att bli en skola där trygghet och studiero råder.

Läs mer om Cecilia

SKOLSÄKERHET 2019

ANMÄLAN

Anmäl dig till Skolsäkerhet 2020 nu!
Läs mer

FAKTA

Här hittar du information om Skolsäkerhet 2020

Läs mer