Skolsäkerhet 2022

Föreläsare


Skolsäkerhet 2022 Föreläsare

Kristina Bähr

Barnläkare, författare

Kristina Bähr är barnläkare och författare och är en flitigt anlitad föreläsare inom arbetsliv och skola i ämnen som rör stress, hjärnans utveckling och hälsa, psykisk hälsa och välbefinnande. Hon har bl.a skrivit böckerna 'Hjärnan i skolan - möt barnen där de är', 'Psykisk hälsa i skolan: främja, skydda och stärka' och 'Resiliens i skolan. Främja och träna välbefinnande'

På Skolsäkerhet kommer Kristina att prata om att fånga/identifiera och förebygga psykisk ohälsa i skolan. Att känna igen tecken till psykisk ohälsa och förstå vilka risker ungas livsvillkor kan innebära kan identifiera vilka unga som behöver stöd tidigt. Att känna igen ohälsans tecken och att vuxna vågar möta unga i deras ohälsa och sjukdom kan vara avgörande för att minska risk för allvarliga händelser.

Läs mer om Kristina

Edvin Sandström

CVE

Edvin Sandström kommer från CVE, Center mot våldsbejakande extremism. På Skolsäkerhet 2022 kommer Edvin att prata om Metodstöd för att hantera och utreda oro i skolan, ett utbildnings- och stödmaterial som riktar in sig på det förbyggande arbetet inom skolan. Ett verktyg för att samarbeta bättre med polis och socialtjänst.

Läs mer om Edvin

Jonas Eriksson

MSB

Jonas Eriksson jobbar på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, där han är funktionsansvarig för säkerhet i offentlig miljö. Redan samma dag som skolattacken på Latinskolan inträffade började arbetet med att ta fram en nationell utbildning i vad man ska göra vid pågående dödligt våld. Syftet med utbildningsmaterialet är att ta fram ett enhetligt, nationellt stöd som utgår från den forskning som finns idag kring PDV, ett material som ska lära skolor att hantera dödligt våld i skolor.

Läs mer om Jonas

Ninni Smedberg

Svenska kyrkan

Ninni Smedberg är arbetsledande diakon och diakonistrateg. Ninni arbetsleder den grupp som jobbar med s.k institutionssjälavård (sjukhuskyrkan, fängelsekyrkan, polispräst, universitetspräst och sjömanspräst) och strateg i det diakonala arbetet över hela Malmö pastorat. Efter attacken på Latinskolan öppnade S:t Pauli kyrka för elever och andra som drabbats av skoldådet, för de som behövde prata om vad som hade hänt. Ninni Smedberg är med på Skolsäkerhet och berättar om kyrkans erfarenheter från händelsen.

Läs mer om Ninni

Kim Norman

Stockholms Stad

Kim Norman arbetar som säkerhetsstrateg på Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen. Kim kommer på Skolsäkerhet den 15 juni att berätta om hur Stockholms stad arbetar med Pågående dödligt våld i skolans miljö.

Läs mer om Kim

ERBJUDANDE

Erbjudande grupplicens

11.250 kronor exkl moms.
Vid köp av grupplicens ingår fritt antal inloggningar för alla skolor inom egna kommunen eller skolkoncern. I grupplicensen ingår dessutom tillgång till webbinariet i efterhand.

Läs mer

SKOLSÄKERHET 2022

ANMÄLAN

Anmäl dig till Skolsäkerhet 2022 nu!
Läs mer

FAKTA

Här hittar du information om Skolsäkerhet 2022

Läs mer

PROGRAM

Skolsäkerhet 2022 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer