Skolsäkerhet 2022

Program


Skolsäkerhet 2022 Program

onsdag 15 juni

09.00-09.20 Skolattacken på Latinskolan Malmö mars 2022

09.20-09.50 Svenska kyrkans krisarbete vid händelsen på Latinskolan
Hur påverkar trähusbyggnader räddningstjänstens insats och vad kan göras för att förbättra räddningstjänsten möjligheter kopplat till detta?
Ninnie Smedberg, Diakon Svenska kyrkan
09.50-10.05 Skolattacken på Latinskolan Malmö mars 2022

10.05-10.35 Att fånga, identifiera och förebygga psykiskt ohälsa i skolan
Att känna igen psykisk ohälsa och att vuxna vågar möta unga i deras ohälsa och sjukdom kan vara avgörande för att minska risk för allvarliga händelser.
Christina Bähr, Barnläkare, författare
10.35-10.50 Paus

10.50-11.10 Ny nationell vägledning kring PDV i skolmiljö från MSB
MSB arbetar med att ta fram ett enhetligt, nationellt stöd som utgår från den forskning som finns idag kring PDV, ett material som ska lära skolor att hantera dödligt våld i skolor.
Jonas Eriksson, MSB
11.10-11.30 Metodstöd för att hantera och utreda oro i skolan
Ett utbildnings- och stödmaterial som riktar in sig på det förbyggande arbetet inom skolan. Ett verktyg för att samarbeta bättre med polis och socialtjänst
Edvin Sandström, Center mot våldsbejakande extremism (CVE)
11.30-11.45 Rapport Arbetsmiljöverket efter Latinskolan i Malmö mars 2022

ERBJUDANDE

Erbjudande grupplicens

11.250 kronor exkl moms.
Vid köp av grupplicens ingår fritt antal inloggningar för alla skolor inom egna kommunen eller skolkoncern. I grupplicensen ingår dessutom tillgång till webbinariet i efterhand.

Läs mer

SKOLSÄKERHET 2022

ANMÄLAN

Anmäl dig till Skolsäkerhet 2022 nu!
Läs mer

FAKTA

Här hittar du information om Skolsäkerhet 2022

Läs mer

PROGRAM

Skolsäkerhet 2022 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer